Przekaż datek

kotekSzanowni Państwo,
nasza Fundacja prowadzi działalność dzięki Państwa dobroczynności. Prosimy o wsparcia, każda drobna wpłata ma znaczenie. Obecnie planujemy zatrudnić konsultantów, dzięki którym możliwe będzie poszerzenie zakresu działalności Infolinii Antysmogowej, tak by mogła działać każdego dnia od godz. 8.00 do 20.00 i objąć swoim zasięgiem teren całego województwa. Zbieramy również na zakup środków ochrony osobistej (maseczki antysmogowe) i ich dystrybucję wśród grup najbardziej narażonych na negatywne oddziaływanie smogu – osób starszych, osób chorych.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3886 5234
Nazwa: Fundacja Jarosława Pilca dla Czystego Powietrza
Adres: ul. 1 Maja 30a, 45-355 Opole
Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe”, lub „Darowizna na działalność Infolinii Antysmogowej”
Bank: Raiffeisen Polbank