Infolinia Antysmogowa

Szanowni Państwo,

zapraszamy do skorzystania z Infolinii Antysmogowej prowadzonej przez Fundację Jarosława Pilca dla Czystego Powietrza. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godz. od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu 789 030 988.

Konsultanci udzielają informacji w zakresie aktualnego stanu powietrza w Opolu, a także innych informacji w zakresie ochrony powietrza.

Szczegółowe zadania realizowane w ramach Infolinii Antysmogowej

  • Udzielanie informacji o aktualnym stanie powietrza na podstawie dostępnych pomiarów państwowego monitoringu powietrza w ramach sieci pomiarowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także innych dostępnych publicznie sieci pomiarowych jak np.  Opolska Sieć Antysmogowa, lub sieć monitoringu wspomagającego Gminy Opole Atmopolis.
  • Udzielanie porad w zakresie ochrony zdrowia w sytuacji wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza w oparciu o rekomendacje i standardy opracowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • Udzielanie informacji na temat rodzaju zanieczyszczeń, ich struktury i możliwym oddziaływaniu na zdrowie ludzi.
  • Udzielanie informacji w zakresie obowiązujących norm jakości powietrza w Polsce, a także norm Światowej Organizacji Zdrowia WHO
  • Upowszechnianie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza
  • Poradnictwo w zakresie zgłaszania i interweniowania w przypadku podejrzenia spalania odpadów i innych substancji prawnie zakazanych.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

Nr konta: 73 1750 0012 0000 0000 3886 5234
Nazwa: Fundacja Jarosława Pilca dla Czystego Powietrza
Adres: ul. 1 Maja 30a, 45-355 Opole
Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe”, lub „Darowizna na działalność Infolinii Antysmogowej”
Bank: Raiffeisen Polbank