Fundacja Jarosława Pilca dla Czystego Powietrza

Fundacja to organizacja społeczna działająca non-profit, ufundowana przez Jarosława Pilca w grudniu 2017 r. Celem  głównym jaki przyświeca powołaniu Fundacji jest praca na rzecz ochrony powietrza poprzez edukację oraz utworzenie i prowadzenie w regionie opolskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

od 24 lutego Fundacja prowadzi nieodpłatnie Infolinię Antysmogową, obejmującą swym zakresem teren Opola.