Zawiadomienie ws. księdza Jarosiewicza

 

55692862_2436428593068994_7486053470655479808_n

Dziś Fundacja Jarosława Pilca dla Czystego Powietrza złozyła w Prokuraturze Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ks. Rafała Jarosiewicza,w związku ze spalaniem książek i innych przedmiotów w otwartym palenisku na terenie jednej z parafii w Gdańsku.

Jak czytamy w zawiadomieniu:

„Art. 191. ustawy o odpadach mówi, że kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią opadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Art. 182. § 1. Kodeksu Karnego mówi, „Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 183.§ 1 Kodeksu Karnego „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Polskie prawo wyraźnie przewiduje w jakich warunkach można dokonywać termicznego przekształcania odpadów. Służą do tego wyspecjalizowane spalarnie. Spalanie książek lub innych plastikowych przedmiotów w otwartym palenisku stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt i jako takie jest zakazane. W trakcie takiego spalania dochodzi do niekontrolowanej emisji substancji toksycznych, szkodliwych dla zdrowia istot żywych – ludzi i zwierząt – substancji kancerogennych, związków mających negatywny wpływ na układ oddechowy, układ nerwowy, czy układ krążenia. Zachowanie Pana Rafała Jarosiewicza polegające na rozpaleniu ogniska i spalaniu w otwartym palenisku różnych przedmiotów sprowadziło zagrożenie dla życia i zdrowia uczestniczących w tym zdarzeniu osób, jak również osób postronnych, którzy w tym czasie przebywali w bliższej i dalszej okolicy miejsca, gdzie dokonywano termicznego przetworzenia papierowych i plastikowych przedmiotów.”

Dodaj komentarz