jpro

Jarosław Pilc, lider naszej Fundacji w Radiu Opole o stanie powietrza.

Jarosław Pilc – Prezes Fundacji dla Czystego Powietrza

– Uchwała antysmogowa działa w tym sensie, że obowiązuje, ale brakuje rozwiązań systemowych, które wspomogą jej wdrażanie – powiedział w „Poglądach i osądach” Jarosław Pilc z Fundacji dla Czystego Powietrza.– Wydaje mi się, że liczba dni z przekroczeniem normy dla pyłu PM10 pokazuje, że zła jakość powierza utrzymuje się –dodał. Zdaniem gościa „Poglądów i osądów” brakuje szkoleń dla społeczeństwa, budowania świadomości ekologicznej, bo pieniądze wydane na edukację są 20 razy skuteczniejsze, niż wydane na sankcjonowanie przepisów.

Posłuchaj audycji

 

Dodaj komentarz