Zrzutka na Infolinię Antysmogową.

Informujemy, aby chronić zdrowie i życie.

Na portalu zrzutka.pl ruszyła zbiórka pieniędzy potrzebnych do poszerzenia działalności naszej Infolinii Antysmogowej, tak aby mogła ona służyć mieszkańcom w godz. od 8.00 do 20.00 i objąć swoim zasięgiem teren całego województwa opolskiego.W ramach zebranej kwoty planujemy zatrudnić konsultantów, którzy pomogą naszym wolonatriuszom i razem będą obsługiwać linię telefoniczną i informować o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza, w oparciu o analizę danych z państwowego monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz o dane monitoringów uzupełniających.

Infolinia będzie, czynna 7 dni w tygodniu.

Chcemy również przekazywać komunikaty dotyczące przekroczenia norm jakości powietrze organom nadzorującym żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, domy dziennego pobytu oraz inne instytucje, których klientami są osoby z grup szczególnego ryzyka.

Kliknij, aby przejść na adres zrzutki

Dodaj komentarz