List Otwarty do Rady Miasta Opola


BDB9CB09-FECC-4B83-9F56-245A3D5F94C6
List otwarty do Rady Miasta Opola
Opole, 25 października 2017 r.

Wysoka Rado,

jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszą wspólnotą miejską w najbliższych latach jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, a skutecznym instrumentem w tej walce – eliminacja źródeł niskiej emisji. W grudniu ubiegłego roku Koalicja Społeczna dla Czystego Powietrza w Opolu wystąpiła do Prezydenta Opola z wnioskiem o zwiększenie alokacji do kwoty 5 mln. zł. w ramach miejskiego programu ograniczenia źródeł niskiej emisji. Niestety wówczas nasz postulat nie spotkał się ze zrozumieniem władz. Jednakże czas przyznał nam rację, bowiem wraz ze zwiększającym się poziomem świadomości na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą zjawisko smogu, wzrosło także zainteresowanie wśród mieszkańców Opola miejskimi dotacjami na wymianę źródeł ogrzewania, wobec czego władze miejskie zdecydowały o doraźnym powiększeniu puli środków na ten cel. Zwracam się dziś do Państwa z apelem o nadanie zadaniu ograniczania źródeł niskiej emisji specjalnego priorytetu. Wyrazem tego winno być zdecydowane dowartościowanie tej problematyki w polityce miejskiej oraz poparcie propozycji kolejnego zwiększenia w bieżącym roku puli środków na ten cel, jak również zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie kwoty co najmniej 5 milionów złotych, adekwatnej do istniejących w tym zakresie potrzeb. Działania te pozwolą na kilkukrotne zwiększenie liczby modernizowanych palenisk w porównaniu z okresem bieżącym. Nowe, odważne spojrzenie na priorytety budżetowe Opola ma znaczenie fundamentalne, bo własnie w ten sposób możemy rzeczywiście zmierzyć się z problemem zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście w perspektywie najbliższych lat.

W imieniu KOALICJI SPOŁECZNEJ dla Czystego Powietrza w Opolu

Jarosław Pilc

Jedna myśl na temat “List Otwarty do Rady Miasta Opola

  1. No cóż, przede wszystkim (o tym wszyscy wiemy) zamknąć centrum miasta dla samochodów osobowych. Komunikacja miejska spełni wtedy w 100% swoje zadanie.

Dodaj komentarz