fitoremediacja

Fitoremediacja w służbie czystego powietrza

Fitoremediacja to technologia wykorzystująca rośliny wyższe w procesie oczyszczania środowiska (glebywód gruntowych i powierzchniowychosadów ściekowych oraz powietrza). Metoda opiera się na praktycznym zastosowaniu trzech typów odpowiedzi fizjologicznej roślin wobec zanieczyszczeń obecnych w środowisku – wykluczania, akumulacji oraz hiperakumulacji.

W Polsce, jak również na świecie, od kilkudziesięciu już  lat trwają intensywne badania naukowe, które starają się wykryć i zgłębić zdolność różnych roślin w zakresie oczyszczania środowiska. Wiedza ta nabiera szczególnie ważnego, praktycznego znaczenia w kontekście coraz częściej ogłaszanych przez polityków lokalnych „akcji” sadzenia drzew. Z naszych jednak doświadczeń wynika, że fitoremediacja nie jest zbyt często jedną z przesłanek branych pod uwagę przez samorządy. Ostatnio również samorząd w Opolu zapowiada wiele w dziedzinie nowych nasadzeń. Wobec tych już zrealizowanych – osiedle AK – po doborze gatunków nowo nasadzonych drzew widać, że urzędnicy w Opolu nie mają o fitoremediacji „zielonego” pojęcia. A szkoda, bo odpowiedni dobór gatunków – nie tylko drzew, ale również i krzewów – pozwoliłby na uzyskanie dodatkowego sposobu na walkę o czyste powietrze. Będziemy przekonywać do tego włodarzy naszego miasta.

Dodaj komentarz