IMG_1885

Co dalej z uchwałą antysmogową?

IMG_1885Drodzy Przyjaciele!

Odbyły się już trzy rundy rozmów w ramach wojewódzkiego samorządowego zespołu ds. przygotowania projektu uchwały antysmogowej dla województwa opolskiego.

Reprezentujemy w zespole stronę społeczną, w tym sygnatariuszy petycji, za podpisanie której jeszcze raz dziękujemy. Rozmowy są trudne.Różnimy się z urzędnikami, co do czasu wejścia w życie uchwały oraz jej zakresu. Z punktu widzenia ochrony powietrza, ale przede wszystkim ochrony życia i zdrowia mieszkańców, uchwała powinna wejść w życie niezwłocznie i objąć region swoim rygorem już od najbliższego okresu grzewczego.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, nie bez racji z resztą, podnoszą kwestie formalne, legislacyjne i zwracają uwagę na czas potrzebny na dostosowanie się mieszkańców do nowych przepisów. Z całą pewnością mamy tu sytuację, gdy rywalizują ze sobą dobra konkurencyjne – z jednej strony zdrowie wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, a z drugiej interes ekonomiczny tych, którzy opalają domostwa najtańszymi i zarazem najbardziej trującymi paliwami, jak węgiel brunatny, muły węglowe, floty i flotokoncentraty, ale również i drewno, którego wilgotność przekracza 20%. To ostatnie wykazuje się bardzo dużym poziomem emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu. Stąd nasz wniosek, aby uchwałą objąć również tzw. kominki.

Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu użytkowania tych palenisk. Uwzględnienie kominków w uchwale spowoduje, że w nowo powstających budynkach oraz tam, gdzie dokonuje się wymiany starego kominka będzie można zainstalować już tylko kominek najnowszej generacji, którego wydajność energetyczną określa tzw. Ekoprojekt. Dla pozostałych użytkowników proponujemy 5 letni okres przejściowy, po którym powstanie obowiązek wymiany starego kominka na kominek wysokosprawny.

Za chwilę projekt zostanie przekazany pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego oraz będzie podlegał publicznej dyskusji. Jest duża szansa na to, aby uchwała została przyjęta przez Sejmik we wrześniu tego roku. Uchwała antysmogowa to jedynie pierwszy krok ku zdecydowanej poprawie jakości powietrza. Jest to jednak krok podstawowy, niezbędny, tworzący podstawę prawną do dalszych działań.
Zapraszamy do przesyłania listów, opinii, komentarzy na nasz adres: opolskialarmsmogowy@op.pl

Drodzy Przyjaciele, pomóżcie rozpowszechnić nasz apel, udostępniając poniższy link swoim znajomym. Podpisało go już 1145 osób. Potrzebujemy Waszego poparcia.

https://naszademokracja.pl/petitions/nie-chcemy-smogu-w-wojewodztwie-opolskim

Dziękujemy.

Krystyna Słodczyk – Opolski Alarm Smogowy

(przedstawiciele strony społecznej w zespole ds. uchwały antysmogowej)

Dodaj komentarz