Pyły drobne w atmosferze – polecamy kolejną publikację.

Mamy przyjemnbook-35811_960_720ość zaprezentować Państwu wartościową publikację, przygotowaną przez Inspekcję Ochrony Środowiska GIOŚ na temat pyłów zawieszonych w Polsce. Praca pod redakcją K. Judy-Rezler i B. Toczko.
Jest to obszerne kompendium, wyczerpująco omawiające kwestię zanieczyszczenia powietrza, w tym m.in. źródła zanieczyszczenia, wpływ pyłów na środowisko, czy monitoring:

„(…)W Polsce, w związku z utrzymującą się przewagą węgla w bilansie paliwowo-energetycznym kraju, przeważający udział w całkowitej emisji pyłów do atmosfery ma sektor energetyki zawodowej i ciepłownictwa, sektor komunalno-bytowy (indywidualne ogrzewanie budynków, małe ciepłownie lokalne) oraz przemysł, a także transport, zwłaszcza drogowy. Trzeba przy tym pamiętać, że o ile wielkość emisji z dużych energetycznych i ciepłowniczych źródeł spalania, z przemysłu i transportu jest regulowana różnego rodzaju aktami prawnymi, co wymusza stosowanie w takich źródłach wysoko sprawnych instalacji oczyszczania gazów odlotowych – to emisja ze spalania np. bardzo niskiej jakości węgla, drewna, czy wręcz odpadów w paleniskach domowych nie jest w żaden sposób normowana ani kontrolowana. Ponadto, niekontrolowane warunki spalania w starszego typu piecach/paleniskach domowych (powszechnie w Polsce używanych) oraz niewielka wysokość, na jaką gazy spalinowe są emitowane, powoduje ich znacznie większy wpływ na jakość powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery, niż ma to miejsce w przypadku źródeł wysokich – np. elektrowni, spalającej w kontrolowanych warunkach węgiel wysokiej jakości, wyposażonej w odpylacze o sprawności ponad 99% i emitującej smugę zanieczyszczeń na dużej wysokości.(…)”.

Poniżej link do publikacji:

Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce.

Dodaj komentarz