Chrońmy dzieci!

dzieckoWedług naukowców z Katedry Epidemiologii i Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z wysokim stężeniem pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5 największe ryzyko utraty zdrowia ponoszą dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc oraz choroby krążenia.W sytuacji wysokiego stężenia PM 10 lub PM 2.5 osoby te powinny bezwzględnie ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu. Wszystkim pozostałym zaleca się zredukowanie czasu i intensywności wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

W związku z powyższym złożyliśmy dziś do Wojewody Opolskiego pismo w sprawie wydania zarządzenia, które normowałoby możliwość przebywania dzieci szkolnych i przedszkolnych ta tzw. „świeżym powietrzu” w sytuacji zagrożenia wysokim poziomem stężeń pyłów zawieszonych. Podobne regulacje funkcjonują już w województwie dolnośląskim. Potrzebne jest, obok stosownych regulacji, stworzenie systemu ostrzegania opolskich szkół i przedszkoli w sytuacji, kiedy w powietrzu występują stężenia średnie godzinowe dla PM 10 powyżej 100 ug/m3, a dla PM 2.5 powyżej 60 ug/m3. Nie trzeba dodawać, że w Opolu i regionie takie stężenia występują nagminnie!

Dodaj komentarz